Hoe mooi een woning ook is en wat voor geweldige uitstraling het heeft, zonder een goed binnenklimaat zul je er nooit plezier aan beleven.

Ondanks de verbeterde bouwtechnieken kunnen er nog steeds klachten ontstaan die het gevolg zijn een slecht functionerende installatie of bouwkundige gebreken.

Enkele oorzaken kunnen zijn:

- onvoldoende kierafdichtingen

- onvoldoende isolatievoorzieningen

- capaciteit ventilatieroosters zijn te groot, te klein of niet goed ingeregeld

- capaciteit verwarming is te groot, te klein of niet goed ingeregeld

- de warmtepomp en bron zijn niet goed op de woning afgestemd

Gevolgen kunnen zijn:

- tocht

- te warm

- te koud

- slecht geventileerde ruimtes

Deze klachten kunnen wij voor u onderzoeken en analyseren. Door het maken van een aantal berekeningen kunnen wij u een gericht advies geven over eventueel benodigde aanpassingen.