Bij het ontwerpen van uw nieuw te bouwen woning wordt het steeds belangrijker om duurzaam te ontwerpen. Dit geldt voor zowel de bouwkundige als technische onderdelen van uw woning. Met de huidige EPG eisen ontkom je er niet meer aan.

Duurzame producten worden in Nederland maar al te vaak als (te) duur bestempeld, echter wordt er niet altijd gekeken naar de lagere energiekosten per maand. Sommige duurzame toepassingen heeft u al in een paar jaar terug verdient.

Een stap verder dan duurzaam is "passief" bouwen. Dit houdt in dat de energievraag van een nieuw te bouwen woning sterk wordt terug gebracht naar een maximale warmtevraag van 15 kWh per m2 gebruikersoppervlakte. Hierbij moet de juiste balans worden gezocht tussen de oriëntatie en luchtdichtheid van de woning, de isolatiewaardes, het oppervlakte van de ramen en de technische installaties.

Als aan de juiste normen wordt voldaan (bepaald volgens de rekenmethode PHPP-NL) wordt een keurmerk Passief Bouwen Keur verstrekt.